Personen- en Familierecht

U kunt bij het kantoor terecht voor de volgende kwesties:

 • Scheiding: het ontbinden van het huwelijk (hoe de echtscheiding geregeld wordt leest u hier), scheiding van tafel en bed
 • Het geregistreerd partnerschap laten ontbinden door de rechter
 • Alimentatie: het aanvragen en/of wijzigen van partneralimentatie en kinderalimentatie
 • Het opstellen van een ouderschapsplan en scheidingsconvenant
 • Verdelen van de gemeenschap van goederen
 • Afstamming: erkenning, ontkenning vaderschap, gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Co-ouderschap, omgangsregeling of de verdeling van de zorg – en opvoedingstaken
 • Gezag: het vaststellen of de beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag, eenhoofdig gezag (ook na de echtscheiding)
 • Voogdij: het benoemen van een voogd (bij overlijden gezaghebbende ouder(s))
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen
 • Advies over curatele, bewindvoering en mentorschap
 • Voornaamswijziging
 • Achternaamswijziging