Echtscheiding

U wenst te scheiden van uw partner. Als het zover is spelen vooral de emoties een rol. Het is natuurlijk van belang dat u een advocaat in de hand neemt om u te begeleiden in de echtscheidingsprocedure.

De advocaat gaat met u in gesprek over de mogelijkheden om uw problemen op te lossen. Zij kan u als volgt adviseren:

 • Mediation. Partijen kunnen ervoor kiezen het conflict onder begeleiding van een mediator op te lossen. Een groot voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper.
 • Onderhandelen met de echtgenoot/advocaat
 • Een procedure opstarten:
  Een verzoekschrift indienen (met nevenverzoeken)
  Een verweerschrift indienen (met een zelfstandig verzoek)
  Een voorlopige voorziening verzoeken (u verzoekt de rechter een spoedvoorziening te treffen met betrekking tot de kinderen, alimentatie en de woning)

Indien u een procedure wenst op te starten dan gaat de advocaat met u na wat er geregeld dient te worden.

 • Financiën:
  huurwoning/koopwoning
  spaargeld
  onderneming
  schulden
  kinder – en partneralimentatie
  pensioen
 • De kinderen:
  de hoofdverblijfplaats
  de verdeling van de zorg – en opvoedingstaken
  het ouderlijk gezag

Indien u over bovenstaande punten overeenstemming bereikt dan kunt u de gemaakte afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Als de echtscheiding is uitgesproken, wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de gemeente.

U bent officieel gescheiden als de gemeente een bewijs van inschrijving heeft afgegeven.