Vreemdelingenrecht

In Nederland hebben wij veel vreemdelingen die in aanmerking willen komen voor een verblijfsvergunning of een verblijfdocument. Daarnaast zijn er migranten die Nederland willen binnen komen. Niet elke vreemdeling weet hoe de aanvraagprocedure in gang gezet moet worden, welke aanvraag hij moet indienen en welke documenten noodzakelijk zijn. Mr. Vriesde kan u hierbij helpen en u adviseren bij procedures betreffende het regulier vreemdelingenrecht, zoals:

 • Aanvraag machtiging voorlopig verblijf (MVV): kort verblijf (vakantievisum) of lang verblijf (verblijfsvergunning)
 • Toegang en verblijf bij gezinshereniging (TEV – procedure): verblijf regelen voor de buitenlandse partner en of overige familieleden
 • Aanvragen, verlengen of wijzigen van uw verblijfsvergunning of EU-verblijfsdocument: familie en gezin, gezinshereniging, gezinsvorming, studie, au pair, medische behandeling, uitstel van vertrek (artikel 64 Vw), kennismigrant, (Turkse) zelfstandige, artikel 8 EVRM gezinsleven en privéleven
 • Het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie
 • Verzoek tot opheffen ongewenstverklaring
 • De procedure tot wedertoelating
 • Zienswijze indienen tegen het voornemen om uw verblijfsvergunning in te trekken
 • Vreemdelingenbewaring (detentie en uitzetting van vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven)
 • Inreisverbod en een terugkeerbesluit: beroep en hoger beroep instellen
 • Een bezwaarschrift tegen het afwijzend besluit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • Een beroepschrift tegen de beschikking/ beslissing op het bezwaarschrift van de IND
 • Een hoger beroepschrift tegen de uitspraak van een rechtbank
 • Een verzoek om voorlopige voorziening hangende het bezwaar en beroep