Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet zelf de advocaatkosten kunt betalen, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.
Wij onderzoeken eerst grondig of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Als u in aanmerking wilt komen voor een toevoeging, dan wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen en de aard van de zaak.

Aan de hand van uw jaarinkomen van twee jaar geleden, wordt er een eigen bijdrage vastgesteld, die u aan de advocaat moet betalen.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten kan ons kantoor u ook bijstaan. U dient dan wel eerst bij uw verzekeraar te informeren of de te behandelen zaak onder de dekking valt.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt met u een uurtarief, exclusief 21 % BTW afgesproken.

Overige kosten

Als u wenst te procederen dan worden kosten in rekening gebracht zoals griffierecht of verschotten. Griffierecht (administratiekosten van de rechtbank) betaalt u voor de toegang tot de rechter. Verschotten zijn alle kosten die de advocaat moet maken om de procedure in gang te kunnen zetten, zoals kosten van uittreksels en of de deurwaarder.