Sociaal Zekerheidsrecht

De overheid zorgt er voor dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Sociale Voorzieningen

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.

Sociaal Verzekeringen

De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Onder volksverzekeringen vallen o.a. de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Als burger dient u nog immer te voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen die uit deze wetten voortvloeien. Dit brengt soms problemen met zich mee: een afwijzing van uw aanvraag voor de bijstandsuitkering, WW-uitkering wordt niet verleend, terugvordering van de ontvangen uitkering, u wordt gekort op uw bijstandsuitkering. Vriesde Advocatenkantoor staat u bij en adviseert u bij het indienen van een bezwaar, beroep – en hoger beroepschrift.

Wilt u een rechtsmiddel instellen, houdt u dan rekening met de termijnen die in de besluiten staan vermeld.