Erfrecht

In het geval van overlijden van een familielid, betreft dit niet alleen een moeilijke periode, maar het wordt nog heftiger als tussen de nabestaanden ruzie ontstaat over de verdeling van de erfenis. Een erfgenaam is het bijvoorbeeld niet eens met de wijze van de verdeling, is het niet eens met degene die als executeur is benoemd of er ontstaat onenigheid over die ene dure horloge. Met alle emoties die bij het overlijden van een dierbare komen kijken, kunnen de ruzies hoog oplopen. In zo’n situatie is alle hulp welkom. Vriesde Advocatenkantoor helpt u graag bij de volgende kwesties zoals:

  • Aanvaarden en verwerpen erfenis
  • Ontslag testament-executeur
  • Het verdelen van de erfenis